ჩვენი გუნდის წევრები

ჩვენი გუნდი შედგება მაღალკვალიფიციური ექიმებისგან, რომელთაც აქვთ მრავალწლიანი გამოცდილება