არქივი: Services

ვისცერალური თერაპია

ვისცერალური თერაპია ვისცერალური თერაპია (სინონიმები: ვისცერალური პრაქტიკა, ვისცერალური ხიროპრაქტიკა, მანუალური თერაპია, შინაგანი ორგანოების მასაჟი) ეს არის მუცლის მასაჟის ერთ-ერთი სახეობა, რომელიც გამოიყენება მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში. ვისცერალური თერაპიის ავტორია აკადემიკოსი ა.ტ. ოგულოვი.ამ მეთოდის საფუძველში დევს თეორია,რომ ადამიანის სხეულში თავის და ზურგის ტვინის გარდა არის ასევე მუცლის ღრუს ორგანოების ნერვული ცენტრი, რომელსაც გააჩნია მარეგულირებელი ფუნქციები. ამ ზონაში […]
Read More

ფერების თერაპია

ფერების თერაპია უხსოვარი დროიდან, ძველი მკურნალები და ნათელმხილველები ადამიანებს თვლიდნენ „სინათლის არსებებად“, რაც მომავალში დაადასტურა კვანტურმა ფიზიკამ. კვანტურმა ფიზიკამ დაადგინა,რომ ელემენტარული ნაწილაკების დონეზე ადამიანის ორგანიზმი წარმოადგენს ენერგეტიკულ ველებს და რომ ადამიანის სიცოცხლე შეუძლებელია სინათლის ენერგიის შთანთქმა-გამოსხივების გარეშე.ათასწლეულებია რაც სინათლე ტრადიციულ მედიცინაში გამოიყენება „ფერების თერაპიის“ სახით. სხვადასხვა აპარატურის მეშვეობით სინათლით ზემოქმედებენ აკოპუნქტურულ წერტილებზე, კანზე, ლორწოვან გარსზე, […]
Read More