რისტა - აღმოაჩინეთ ორგანიზმში დარღვეული ფუნქციები

აპარატულ – პროგრამული რეფლექსოდიაგნოსტიკური კომპლექსი „რისტა-ედპ“ მიმართულია ბიოლოგიურად აქტიური წერტილების და მათი ელექტროგამტარიანობის კვლევაზე. ეს გვაძლევს საშუალებას აღმოვაჩინოთ ორგანიზმში  დარვეული ფუნქციები ავადმყოფობის საწყის ეტაპზე და დაავადების  პრევენციისთვის  კანის შესაბამის ზონებზე ზემოქმედებით. „რისტა“-თი წარმოებს დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და კონტროლი ორგანიზმისა მკურნალობამდე და მკურნალობის შემდეგ (იგულისხმება  ტრადიციული და ასევე არატრადიციული მეთოდები). 

 

ამ აპარატის მეშვეობით შესაძლებელია დადგინდეს: