ილია მაგასი

ილია მაგასი

ბიოგრაფია

განათლება

სპეციალობა: სამკურნალო – სამედიცინო მასაჟის სპეციალისტი.

2018 წ. ქ.ბათუმი. ბიზნეს სასწავლო აკადემია. – სამკურნალო –  სამედიცინო მასაჟის სპეციალისტი.

2020წ. ქ.თბილისი. გაიარა სწავლება HILT-თერაპია.  (ROBOTIC SCANNING SYSTEM ) მოსკოვის სამედიცინო აკადემიის წარმომადგენლების მიერ.

სამუშაო გამოცდილება

2020 წლიდან დღემდე

კლინიკა „სკენარის" მასაჟისტი, აპარატურის ოპერატორი