სამკურნალო -

სარეაბილიტაციო

გზა შენი ჯანმრთელობისკენ!

გამოიკვლიე გამოკეთდი იმკურნალე

ცენტრი „სკენარი“

ჯანმრთელობა - უკეთესი მომავლის გარანტი

სკენარს აქვს ევროპული სერტიფიკატი მინიჭებული ბრიტანული ინსტიტუტის მიერ და ოფიციალურად არის დარეგისტრირებული, როგორც სამკურნალო – სარეაბილიტაციო აპარატი მსოფლიოს 70-ზე მეტ ქვეყანაში

ცენტრში მკურნალობა მიმდინარეობს სკენართერაპიით, კლასიკური მედიკამენტოზური თერაპიით, სინგლეტური ჟანგბადით, სპეციალური ვარჯიშებით და მასაჟით, ნანოტექნოლოგიური მიკროსფერო-კაფსულებით, ბიორეზონანსული და ვისცერალური თერაპიებით. ასევე, ტარდება ხიჯამა პროცედურა, ჰირუდოთერაპია, ჰოლიაოთერაპია, ლიმფის მანუალური ლიმფოდრენაჟული მასაჟი, პერორალური სახის მასაჟი, მერიდიანების ფუნქციონალური დიაგმოსტიკა ნაკატანის მეთოდით, არომათერაპია. კლინიკაში ტარდება ნევროპათოლოგის, ფსიქოლოგის და ლოგოპედის კონსულტაცია – თერაპიები.

კომპლექსური თერაპია წარმატებით გამოიყენება შემდეგი დაავადებების მკურნალობის დროს:

უყურეთ
ვიდეოს

ჩვენ უკვე შევცვალეთ ჩვენი პაციენტების ცხოვრება, მზად ხართ თქვენც?

მკურნალობა
& რეაბილიტაცია

თანამედროვე
მიდგომები

მაღალტექნოლოგიური
აღჭურვილობა

კვალიფიციური
ექიმები

ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ თქვენ მიიღებთ გადაწყვეტილებას, ვიზრუნოთ თქვენზე  და თქვენს მომავალზე დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით

ჩვენი ექიმები

კვალიფიციური ექიმები, რომლებიც დიდი გამოცდილებითა
და პროფესიონალური მიდგომებით გამოირჩევიან

საინტერესო ინფორმაცია